Föreläsningarna ger ett brett perspektiv på Afghanistan och dess folk. Beroende på vilken publik den hålls inför, berörs sociala förhållanden, historia, politisk utveckling, och möjliga framtidsscenarior, medan den andra hälften går in på kultur, sedvänjor och beteenden – med särskilt fokus på ensamkommande barn och ungdomar.

Situationen i Afghanistan har försämrats under de senaste åren. Huvuddelen av de internationella militära styrkorna hade lämnat 2014, och den afghanska armén och polisen har nu ansvaret för kriget mot Taliban, vilket har medfört att Talibanrörelsen ryckt fram och att den idag kontrollerar ett större territorium än någonsin efter 2001. Regeringen har försvagats ytterligare av inre stridigheter, korruption och maktmissbruk,  samtidigt som landets ekonomi befinner sig i kris. 

Ett av resultaten blir att stora delar av befolkningen oroas över den politiska och sociala framtiden. Många flyr landet och en del av dessa hamnar i Sverige som asylsökande. Den stora ökningen inträffade år 2015 då 41.564 afghaner, varav drygt 23.000 var ensamkommande barn, sökte asyl. Flyktingar från Afghanistan var då den näst största gruppen av asylsökande i Sverige.

 

Ur innehållet i föreläsningarna:

 • Kort om geografi, sociala och ekonomiska förhållanden

 • Historia

 • Modernism och Tradition – en kamp pågående sedan 1880

 • Politisk utveckling i Afghanistan och regionen sedan 2001

 • Möjliga framtidsscenarior

 • Islam – förenar och splittrar, “with God on our side”.

 • Etnicitet – politiskt och individuellt

 • Landsbygden – starka traditionella värderingar, “det inåtvända samhället”

 • Släktens och familjens roll och betydelse

 • Genusroller

 • Giftermål

 • Sexualitet

 • Humor

 • Hälsningar, artighet

 • Betydelsen av “ansikte”

 • Ambitioner

 • Gästfrihet

 • Tidsuppfattning

 • Vilka afghaner kommer till Sverige – mötet mellan två kulturer