3.000 kr per timma upp till 4 timmar, därefter 2.000 kr per timma. Föreläsningar på mindre än två timmar tas dock ogärna. Undantag är universitet, skolor och andra institutioner med en given föreläsningstid.